LARIK ATAU ARRAY
adalah tipe terstruktur yang terdiri dari
sejumlah komponen yang mempunyai tipe
data yang sama.
Variabel Array terdiri dari :
1. Array Berdimensi Satu
2. Array Berdimensi Dua
Contoh I :
int i, j ;
int tabel [3] [2] ;
for (i=0; i<=2 ; i++)
{
for (j=0; j<=1 ; j++)
{
cout<< “data ke – ”<< i << j<<endl;
cout<> tabel [ i ] [ j ];
}
}
Hasil Tabel
Tabel[0][0] Tabel[0][1]
Tabel[1][0] Tabel[1][1]
Tabel[2][0] Tabel[2][1]

Contoh II :
Diberikan matriks A sebagai berikut :
1 1 1 1
0 1 1 1
0 0 1 1
0 0 0 1
Perintah pokok yg digunakan pd pengisian
matriks A adalah :
A[i,j] = 1, jika i j

Latihan :
1. Diberikan matriks A sebagai berikut :
1 2 3 4
0 2 3 4
0 0 3 4
0 0 0 4
Perintah pokok yg digunakan pd pengisian
matriks A adalah :
2. Diberikan matriks A sebagai berikut :
1 0 0 0
2 2 0 0
3 3 3 0
4 4 4 4
Perintah pokok yg digunakan pd
pengisian matriks A adalah .
3. Diberikan matriks A sebagai berikut :
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
Perintah pokok yg digunakan pd pengisian
matriks A adalah :
4. Diberikan algoritma sbb :
int i ;
int nilai[4];
for(i=0;i<=3;i++)
{
a[i] = 2 * i + 1;
cout<<a[i];
}
Algoritma di atas akan menghasilkan nilai …..
5. Diberikan algoritma sbb, diketahui nilai dari array
x[0]=10, x[1]=12, x[2]=12, x[3]=10 dan y[0]=2,
y[1]=3, y[2]=4, y[3]=5
int i;
int x[4], y[4];
float hasil ;
hasil=0;
for(i=0; i<=3; i++)
hasil = hasil + x[i] / y[i];
cout<<“hasil=“<<hasil;
Maka nilai hasil dari algoritma diatas adalah……

Advertisements